top of page
Meet5 Logo-Icon RGB_edited.png

Privacy

Privacyverklaring voor de mobiele app Meet5 en de website meet5.nl

De volgende vertaling dient de begrijpelijkheid. Rechtsgeldig is de originele Duitstalige variant die te vinden is via https://www.meet5.de/datenschutzbelehrung.

Inleiding

Wij respecteren uw privacy.

De exploitant van de MEET5-app is zich ervan bewust dat de bescherming en zorgvuldige omgang met de persoonlijke gegevens van de gebruiker zeer belangrijk is.

 

Meet5 GMBH exploiteert de MEET5-APP, (hierna alleen "MEET5"), een platform waarop gebruikers elkaar tijdens verschillende activiteiten direct in het echt kunnen ontmoeten. De minimumleeftijd voor registratie bij MEET5 is 18 jaar; profielen en gegevens van minderjarigen worden onmiddellijk verwijderd wanneer dit bekend wordt bij de exploitant en mits er geen wettelijke of andere belangrijke redenen zijn voor opslag.

 

Deze privacyverklaring bevat informatie over onze privacybepalingen en -maatregelen en over de beslissingen waarop je in het kader van informatieve zelfbeschikking aanspraak kunt maken met betrekking tot de wijze van verzameling en verdere verwerking van je gegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruikers hebben het recht en de plicht, in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, om de verstrekte informatie en gegevens actueel te houden, te bewerken, te vervangen en/of te wijzigen. In principe kan de gebruiker dit te allen tijde doen onder zijn persoonlijke profiel.

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring, neem dan eerst contact op met Meet5 GmbH via de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

 

1. toepassingsgebied

2. verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

3. gebruik van persoonlijke gegevens

4. openbaarmaking van persoonlijke gegevens

5. gegevensbescherming voor minderjarigen

6. je keuzes en privacyinstellingen

7. je rechten

8. beveiliging van je persoonlijke gegevens

9. gebruik van automatische gegevensverzamelingsmethoden

10. bewaar- en communicatiediensten

11. wat is het proces voor het verwijderen van gegevens en het maken van back-ups?

12. wijzigingen in deze verklaring

13. toestemmingsformulier

14. contact

 

1. toepassingsgebied

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites, mobiele apps voor eindapparaten van de besturingssystemen iOS en Android en socialmedia-pagina's die eigendom zijn van Meet5 GmbH of volledige dochterondernemingen van Meet5 GmbH.

 

Er kunnen links naar websites van derden op de MEET5 online sites staan. Door op deze links te klikken, verlaat je MEET5. MEET5 heeft geen invloed of controle over deze websites of hun privacypraktijken, die kunnen verschillen van de praktijken van MEET5. Door te linken naar websites van derden, geeft MEET5 geen goedkeuring of steun aan de inhoud daarvan. Persoonlijke informatie die je verstrekt aan of die wordt verzameld door deze derden valt niet onder het privacybeleid van MEET5. Daarom word je aangemoedigd het privacybeleid van derden te controleren voordat je persoonlijke informatie aan hen verstrekt. MEET5 heeft geen toegang tot cookies en andere functies die door derden worden gebruikt in verband met advertenties op de website en/of app.

 

2. verzameling en gebruik van persoonsgegevens

MEET5 verwerkt persoonsgegevens voor verbeteringen ten gunste van de gebruiker. Dit gebeurt met passende kennisgevingen en de toestemming van de betrokken personen. De persoonlijke gegevens die je op deze pagina's verstrekt, kunnen bestaan uit je naam, geslacht, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID, wachtwoord, geolocaties, foto's (indien geüpload door de gebruiker), datingvoorkeuren, restaurantcategorie, hobby's, transactiegegevens en andere persoonlijke gegevens die de gebruiker ook in de toekomst via MEET5-functionaliteiten kan verstrekken.

 

Connect-functies van derde aanbieders zoals Facebook Connect worden aangeboden als optie voor registratie bij MEET5. Bij registratie via deze functies van derde aanbieders gaat de gebruiker akkoord met de respectieve voorwaarden van deze derde aanbieders en stemt er tevens mee in dat bepaalde gegevens van de respectieve profielen van de gebruiker worden overgedragen aan de database van MEET5.

 

Naast de informatie die je verstrekt (waaronder gegevens die je tijdens de registratie en in je profiel kunt invoeren, zoals e-mail, naam, baan, geslacht, geboortedatum, beschrijving, interesses, huidige woonplaats/locatie, relatiestatus), kan de volgende informatie worden verzameld tijdens je bezoeken aan de MEET5-app:

 

 • Toepassingsinformatie: We verzamelen informatie over je activiteit op MEET5, bijv. gebruikstijd, klikken, profielweergaven, interacties met andere gebruikers, tijd doorgebracht in de app, enz.

 • Apparaatinformatie: apparaat-ID, apparaattype, app-instellingen, app-crashes, advertentie-ID's, versie en taal, besturingssysteem, tijdzones.

 • Overig: Als je ons toegang geeft tot je locatie, verzamelen we je exacte geolocatie met behulp van GPS, Bluetooth en Wifi-verbinding. De bepaling van je geolocatie kan ook op de achtergrond plaatsvinden, zelfs als je MEET5 niet gebruikt, als de toestemming die je ons hebt gegeven een dergelijke verzameling uitdrukkelijk toestaat.

 

Het verstrekken van je gegevens is altijd vrijwillig. Als het verstrekken van gegevens verplicht is, wordt dit tijdens de registratie vermeld of is dit zichtbaar. De verplichte verstrekking van bepaalde gegevens is noodzakelijk om het doel en de aard van MEET5 en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen (bijv. verificatie van de authenticiteit van een gebruiker, afstemming van leeftijdsgroepen, interesses om geschikte gebruikers voor activiteiten te vinden). MEET5 kan in dit opzicht alleen worden gebruikt als bepaalde informatie wordt verstrekt. Als je hier niet mee akkoord gaat, word je verzocht MEET5 niet te gebruiken.

 

MEET5 gebruikt gangbare tools (zie 9. Gebruik van automatische gegevensverzamelingsmethoden) voor automatische gegevensverzameling. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die je smartphone naar ons stuurt. Voor bepaalde e-mails die door MEET5 worden verzonden, kan MEET5 ook enkele van deze tools gebruiken voor automatische gegevensverzameling.

 

Informatie die op deze manier wordt verkregen kan bestaan uit naam, adres, e-mailadres en demografische informatie. De informatie verkregen uit deze commerciële bronnen kan worden gebruikt in combinatie met de informatie die MEET5 verzamelt uit je bezoeken aan MEET5-websites.

 

3. gebruik van persoonlijke informatie

De verzamelde informatie helpt MEET5 om gebruikers een consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden en om ons product te blijven verbeteren en optimaliseren. Op basis van de informatie kan MEET5,

 

 • je in staat stellen deel te nemen aan MEET5-activiteiten en je ondersteuningsverzoeken te volgen.

 • je de beste gebruikers tonen voor gezamenlijke activiteiten. MEET5 kan je geschikte gebruikers tonen en activiteiten aanbevelen.

 • service en ondersteuning bieden.

 • fraude, aanstootgevende inhoud en ongeoorloofde activiteiten voorkomen en bestrijden, en de veiligheid van onze gebruikers zo goed mogelijk te waarborgen.

 • je op de hoogte houden van nieuwe diensten en voordelen.

 • voldoen aan wettelijke vereisten.

 

De rechtsgrondslagen voor de verwerking vanje gegevens zijn als volgt:

 • Het leveren van onze diensten aan je en het nakomen van het contract met je: Om je in staat te stellen onze service te gebruiken zoals beloofd en beschreven in onze AV, etc. (Art. 6(1)(b) AVG).

 • Gerechtvaardigd belang: Wij verwerken de gegevens om ons product te verbeteren en te optimaliseren en/of om de veiligheid van de APP en gebruikers te waarborgen, alsmede om juridische claims af te dwingen en te verdedigen (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).  

 • Toestemming: je kunt de toestemming van de privacyverklaring te allen tijde intrekken, maar je kunt dan mogelijk geen gebruik meer maken van onze service. Wij wijzen er op de betreffende plaatsen in deze privacyverklaring op wanneer en waarom de toestemming van de gebruiker nodig kan zijn om onze diensten te kunnen leveren.

 

Verwerking van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

Als je onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen we de persoonlijke gegevens die je browser naar onze server stuurt. Wanneer je onze website wilt bekijken, verzamelen wij op basis van gerechtvaardigde belangen in zoverre de volgende gegevens, die technisch absoluut noodzakelijk zijn om onze website aan je te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG): IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden en worden niet samengevoegd met andere gegevens. De gegevens worden regelmatig verwijderd, uiterlijk na een maand.

4. overdracht van persoonlijke gegevens

Je gegevens worden voornamelijk gebruikt om je een goede ervaring te bieden op de MEET5 mobiele app. Persoonlijke gegevens worden voornamelijk gezien door andere gebruikers zodat zij met jou kunnen communiceren op MEET5. We delen sommige gebruikersgegevens met dienstverleners (zoals leveranciers van nieuwsbrieven voor de levering van nieuwsbrieven, Groove voor ondersteuning) omdat we deze diensten nodig hebben om zaken te kunnen doen.

De exploitant van MEET5 maakt gebruik van de diensten van derden (hierna "partners" genoemd) om de werking van de door MEET5 aangeboden onlinediensten mogelijk te maken en te onderhouden (bijv. hosting, klantenondersteuning, e-mailproviders). Voor zover mogelijk zal de exploitant van MEET5 deze gegevens in geanonimiseerde vorm overdragen. De partners van de exploitant van MEET5 zijn contractueel verplicht persoonlijke gegevens die zij van de exploitant van MEET5 ontvangen, vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de door MEET5 geclaimde diensten.

Je gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partners die ons ondersteunen bij de distributie en marketing van onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld beperkte informatie over je in een niet-leesbare (gehashte) vorm delen met adverteerders.

 

Je gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partners die ons ondersteunen bij de distributie en marketing van onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld beperkte informatie over je in een onleesbare (gehashte) vorm delen met reclamepartners.

Voordat we een serviceprovider inschakelen of met een partner samenwerken, voeren we een streng doorlichtingsproces uit. Al onze serviceproviders en partners moeten akkoord gaan met strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Behalve zoals beschreven in deze verklaring, deelt MEET5 je persoonlijke informatie niet met derden zonder je uitdrukkelijke toestemming, behalve voor de volgende doeleinden:

in antwoord op wettige verzoeken om informatie door politie of overheidsinstanties;

om te voldoen aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel;

om fraude te voorkomen of om de rechten en eigendommen van MEET5 af te dwingen of te beschermen; of

om de persoonlijke veiligheid van MEET5-medewerkers te beschermen.

Om strategische of andere zakelijke redenen kunnen zich omstandigheden voordoen waarin MEET5 besluit te verkopen of te kopen, te fuseren of anderszins te herstructureren. Een dergelijke transactie kan de bekendmaking van persoonlijke informatie aan potentiële kopers of kopers inhouden of de ontvangst van dergelijke informatie van de verkoper.

 

MEET5 kan je gegevens doorgeven in het geval van een verandering van eigendom/zeggenschap, op voorwaarde dat overeenkomstige kopers of potentiële kopers zich er vooraf schriftelijk toe verbinden de gepaste vertrouwelijkheid in acht te nemen.

 

5. gegevensbescherming voor minderjarigen

MEET5 verzamelt niet bewust gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) en de MEET5-app is niet gericht op minderjarigen. We moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in het beschermen van de online activiteiten en interesses van hun kinderen. 

 

6. uw keuzes en privacy-instellingen

MEET5 geeft je de keuze of je verschillende productinformatie ontvangt. Je kunt je abonneren op het ontvangen van bepaalde product- en dienstspecifieke informatie of algemene communicatie van MEET5.

Je kunt je keuze om geabonneerde of algemene communicatie te ontvangen maken of wijzigen op het moment van gegevensverzameling of via een van de methoden die in de volgende secties worden beschreven. Deze optie is niet van toepassing op communicatie of kennisgevingen die niet primair promotioneel zijn. Hieronder vallen kennisgevingen over contracten, ondersteuning of andere administratieve of transactieberichten. De e-mailberichten die je van MEET5 ontvangt, worden verzonden in overeenstemming met deze verklaring.

 

Automatische berichten

Automatische berichten herinneren je aan een activiteit of informeren je over ontvangen uitnodigingen. Je kunt je als volgt afmelden voor deze mails:

- Klik op de "unsubscribe" e-maillink ("Annuleren"), of volg de afmeldinstructies die in elk bericht staan.

- Ga naar de MEET5 APP en volg de instructies in de instellingen om je af te melden.

- Schrijf een e-mail naar support@meet5.nl. Vermeld je naam, e-mailadres en relevante specifieke informatie over de MEET5-abonnementen die je niet langer wilt ontvangen

 

Berichten waarop je bent geabonneerd (nieuwsbrieven)

Berichten waarop je bent geabonneerd zijn bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrieven of soortgelijke berichten die je expliciet hebt aangevraagd of waarmee je hebt ingestemd om deze te ontvangen door de Algemene Voorwaarden te accepteren. Als je dergelijke aangevraagde of geabonneerde berichten niet langer wilt ontvangen, kun je je afmelden via een van de volgende methoden:

- Klik op de e-maillink "uitschrijven" of volg de uitschrijfinstructies in elke communicatie. Geef je naam, e-mailadres en relevante specifieke informatie over de MEET5-abonnementen die je niet langer wenst te ontvangen.

- Schrijf een e-mail naar support@meet5.nl.

 

Algemene kennisgevingen

MEET5 informeert haar gebruikers over evenementen, producten en diensten door middel van pushberichten. Dit omvat onder andere informatie over nieuwe producten of speciale aanbiedingen.

7. je rechten

MEET5 streeft ernaar dat de opgeslagen persoonsgegevens zo nauwkeurig mogelijk zijn. MEET5 heeft hiertoe technologieën, procedures en beleid geïmplementeerd. MEET5 biedt personen redelijke toegang tot de persoonsgegevens die zij aan MEET5 hebben verstrekt, evenals de mogelijkheid om deze gegevens in te zien en, indien nodig, te corrigeren of om anonimisering, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Om je privacy en veiligheid te beschermen, nemen we ook passende maatregelen om je identiteit te verifiëren - bijvoorbeeld door te vragen naar je geboortedatum en door een wachtwoord en gebruikers-ID in te voeren - voordat we toegang tot je gegevens verlenen. Om de persoonlijke gegevens die je rechtstreeks aan MEET5 hebt verstrekt te bekijken of te wijzigen, kun je naar de MEET5 App gaan waar je de gegevens oorspronkelijk hebt ingevoerd en de gegevens daar wijzigen en, indien nodig, verwijderen.

Volgens de wet heeft je het recht om je opgeslagen persoonsgegevens in te zien, er informatie over op te vragen (art. 15 AVG) en deze bij te werken.

 • Inzage in je gegevens: Rechten op het gebied van gegevensbescherming geven je het recht om persoonlijke gegevens die we over je bewaren in te zien. Je kunt een kopie van je persoonlijke gegevens downloaden door hier te klikken en in te loggen met je MEET5 inloggegevens. Als je geen toegang hebt tot je gegevens vanwege het inloggen op Facebook, schrijf ons dan een bericht vanaf het e-mailadres dat is opgeslagen in je profiel, met vermelding van je naam en geboortedatum.

 • Je gegevens bijwerken. Als je van mening bent dat de gegevens die wij over je hebben onjuist zijn of dat wij niet langer het recht hebben om die gegevens te gebruiken en je wilt verzoeken om correctie of verwijdering van die gegevens of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, verwijder dan je account op de App of stuur ons een e-mail vanaf het e-mailadres waarmee je geregistreerd staat naar support@meet5.nl.

 

Om je gegevens te beschermen kunnen we je om een identiteitsbewijs vragen voordat we je de gegevens toesturen.

De wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet ook in verdere rechten voor de betrokkene, waarover we je als volgt willen informeren:

Je hebt recht op rectificatie of wissing, indien van toepassing, evenals beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking (zie meer details hierover hieronder) en gegevensportabiliteit.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Je hebt het recht om een verklaring van toestemming op grond van de privacywetgeving te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG: Als je persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 (1) lit. f AVG, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens met werking voor de toekomst volgens art. 21 AVG, voor zover er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit je bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat door ons zal worden uitgevoerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als je gebruik wilt maken van je recht op herroeping of bezwaar, is het voldoende om een e-mail te sturen naar support@meet5.nl.

8. beveiliging van je persoonlijke gegevens

Het is voor de exploitant van MEET5 belangrijk om onbevoegde of ongeoorloofde toegang tot de door de exploitant van MEET5 verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Voor dit doel gebruikt de exploitant van MEET5 bepaalde technologieën en technische beschermingsmaatregelen. De overdracht en verzameling van persoonsgegevens gebeurt via SSL-encryptie (Secure Sockets Layer). De systemen die door de exploitant van MEET5 worden gebruikt, zijn onder andere beveiligd door middel van firewalls.

We doen ons best om je gegevens te beschermen. Toch kunnen we geen honderd procent veiligheid garanderen. Let altijd goed op welke gegevens je in welke context vrijgeeft en vooral aan welke personen.

Als je vermoedt dat je gegevens niet langer veilig zijn, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via support@meet5.nl.

9. gebruik van automatische gegevensverzamelingsmethoden

Tijdens het gebruik van een van de online diensten van MEET5 kan informatie worden verzameld via bepaalde automatische gegevensverzamelingsmethoden, zoals cookies en andere gebruikelijke mechanismen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, browser-specifieke gegevens en gegevens die gebruikspatronen in de MEET5 APP weerspiegelen. Deze gegevens worden door MEET5 verzameld voor onder andere analyse- en verbeteringsdoeleinden. Als MEET5 op deze manier persoonsgegevens verzamelt, gebeurt dit op basis van de wettelijke bepaling.

 • Sessiegegevens van de MEET5 APP

 • Cookies/gebruik van cookiegegevens

 • Sessiecookies: Bij een bezoek aan de website van MEET5 worden gedurende een korte periode gegevens in de browser van de gebruiker opgeslagen, die bij het verlaten van de browser weer worden verwijderd.

 • Mobiele cookies: Bij gebruik van MEET5 via een mobiele webbrowser kunnen ook cookies worden gebruikt.

 

De MEET5 website en app maken gebruik van analysediensten als de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze kunnen gebruik maken van "cookies" en sessiebestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie of sessiebestanden gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres in geanonimiseerde vorm) wordt doorgestuurd naar een server van de serviceprovider en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website of app te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat ej in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Voor het analyseren van gebruikersactiviteiten maakt MEET5 gebruik van de diensten Amplitude (https://amplitude.com) van Amplitude Inc., 201 Third Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103, VS, en Google Data Studio (https://datastudio.google.com) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met name de volgende informatie kan worden verwerkt als onderdeel van de analyse: Gebruikers-ID (gerandomiseerd 16-cijferig nummer), geslacht, leeftijd, huidige geo-locatie, activiteit in de app zoals gebruikstijd, klikken, profielweergaven, interacties met andere gebruikers, tijd doorgebracht in de app), apparaateigenschappen (zoals type, apparaat-ID, apparaattype, app-instellingen, app-crashes, advertentie-ID's, versie en taal, besturingssysteem, tijdzones) en mobiele provider.

MEET5 is afhankelijk van de verwerking van deze gegevens omdat MEET5 een zeer regionaal communityplatform is en het noodzakelijk is om te achterhalen in welke regio hoeveel gebruikers in welke leeftijds- en geslachtsgroep actief zijn. Een community kan zich alleen ontwikkelen als voldoende gelijkgestemden van dezelfde leeftijd elkaar kunnen vinden voor groepsactiviteiten. Zonder deze informatie kunnen community managers niet voor de regio's zorgen omdat ze niet weten wat er daar gebeurt.

Voor het analyseren van de effectiviteit van reclamecampagnes gebruikt MEET5 de diensten Google Analytics (https://analytics.google.com) van Google LLC, AppsFlyer (https://www.appsflyer.com) van het gelijknamige bedrijf uit San Francisco, Californië, VS, en Facebook SDK (https://developers.facebook.com/docs/app-events/) van Meta Platforms, Inc. groep, VS.

De metingen zijn nodig omdat de gemeenschap altijd nieuwe leden nodig heeft, die worden geworven door middel van reclamemaatregelen. Zonder effectieve reclamecampagnes zijn de kosten van een nieuwe gebruiker te hoog om MEET5 draaiende te houden. MEET5 moet weten of bijvoorbeeld een reclamecampagne over "wandelen" in de "Randstad" succesvol is geweest, of dat het onderwerp minder interesse wekt en potentiële gebruikers op andere manieren moeten worden benaderd.

 
Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Waar mogelijk worden gegevens opgeslagen in datacenters in de EU. Tegelijkertijd kan niet voor alle gebruikte dienstverleners worden uitgesloten dat gegevens ook geheel of gedeeltelijk worden overgedragen naar de VS. Voor de VS is er momenteel geen adequaatheidsbesluit van de EU of andere geschikte garanties voor gegevensverwerking in overeenstemming met de GDPR. Als gegevens worden overgedragen naar de VS, bestaat er daarom een bijzondere kans op toegang door Amerikaanse geheime diensten. Het gebruik van dergelijke tools, waarvoor wij je toestemming vragen, is daarom gebaseerd op je vrijwillige beslissing. De geoorloofdheid van de doorgifte is dan gebaseerd op je toestemming in overeenstemming met art. 49 (1) lit. a AVG of op basis van EU-standaard contractuele clausules, die wij met de dienstverleners in de VS sluiten als onderdeel van de overeenkomsten over de in opdracht gegeven verwerking. Als je niet akkoord gaat met dit gebruik, vragen wij je om hier geen toestemming voor te geven en af te zien van het gebruik van de diensten.

 

De exploitant van MEET5 behoudt zich het recht voor om in de toekomst meer vergelijkbare dienstverleners opdracht te geven en/of bestaande dienstverleners door andere te vervangen, voor zover dit geen significante afwijkingen van de hierboven beschreven functionaliteiten en bijbehorende gegevensverwerking met zich meebrengt.

 

10. diensten voor klantenbinding en communicatie

Ten behoeve van passende en adequate klantendiensten maakt MEET5 gebruik van de diensten Groove (https://www.groovehq.com), SendGrid Transactional, Send Grid Marketing en Braze.

Groove wordt gebruikt om eersteklas ondersteuning te garanderen, bijvoorbeeld bij het verzenden van een e-mail naar het supportteam van de exploitant van MEET5, om het supportverzoek vervolgens op de juiste manier te verwerken en te beantwoorden. SendGrid wordt onder andere gebruikt voor het verzenden van systeem -e-mails om gebruikers te informeren over nieuwe activiteiten met betrekking tot hun profiel (bijv.: "Je hebt een nieuw bericht"). Via de marketingfunctie van SendGrid stuurt de exploitant van MEET5 nieuws en informatie over activiteiten en producten van MEET5. Via Braze worden gebruikersspecifieke pushberichten, e-mailnieuwsbrieven en in-app-inhoud gecommuniceerd, bijvoorbeeld geautomatiseerde verjaardagsgroeten of meldingen van geschikte evenementen in MEET5 op basis van overlappende gebruikersinteresses.

 

In principe kan de gebruiker te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn e-mailadres voor reclamedoeleinden, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven (artikel 7 lid 3 UWG); in dit geval heeft de exploitant van MEET5 echter tegelijkertijd het recht om de dienstverlening aan de gebruiker onmiddellijk te staken, aangezien de verstrekking van de informatie absoluut noodzakelijk is om een goede dienstverlening te kunnen bieden.

De exploitant van MEET5 behoudt zich het recht voor om in de toekomst andere, vergelijkbare dienstverleners opdracht te geven en/of bestaande dienstverleners door andere te vervangen, mits dit geen significante afwijkingen van de hierboven beschreven functionaliteiten en bijbehorende gegevensverwerking met zich meebrengt.

 

11. wat is de procedure voor het verwijderen van gegevens en het maken van back-ups?

 Met het verwijderen van je gebruikersprofiel (let op: niet door het verwijderen van de MEET5 app) of overeenkomstige melding aan de exploitant van MEET5 (support@meet5.nl), worden alle verzamelde gegevens van de gebruiker verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die moeten worden bewaard op grond van wettelijke voorschriften of ten behoeve van contractverwerking of het afdwingen van claims of juridische verdediging.

De gebruiker kan zijn account of individuele gegevens in zijn profiel op elk gewenst moment verwijderen. Verwijdering vanuit de MEET5-interface vindt onmiddellijk plaats. Verwijdering uit alle serverlagen, cachegeheugens en back-updatabases van MEET5 kan echter tot 14 dagen duren.

MEET5 behoudt zich het recht voor om profielbestanden voorafgaand aan de verwijdering te controleren en indien nodig een back-up te maken, als op grond van bepaalde feiten het vermoeden bestaat dat de gebruikersprofielen in strijd zijn met de wet of het contract. Dit dient ter bescherming van andere gebruikers en ter vrijwaring van de beschermenswaardige belangen van MEET5.

De exploitant van MEET5 maakt zogenaamde back-ups om de gegevensopslag te beveiligen, die na 7 dagen worden overschreven en dus permanent worden verwijderd. Als deze back-ups logbestanden bevatten, worden deze ook verwijderd. Bij het volledig wissen van een gebruikersprofiel worden ook de logbestanden gewist.

 

12. Wijzigingen in deze verklaring

In het geval van wijzigingen in deze privacyverklaring, zullen we de gewijzigde verklaring hier plaatsen met de huidige herzieningsdatum. Als we fundamentele wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, kunnen we je ook op andere manieren op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail of door een bericht op onze website te plaatsen.

13. verklaring van toestemming

Door het invullen en daarmee bevestigen van de registratiedialoog in de loop van de registratie, bevestigt de gebruiker dat hij/zij deze gegevensbeschermingsbepalingen heeft gelezen en ermee instemt.

14. contact

Wij stellen je mening op prijs. Als je opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kun je deze e-mailen naar support@meet5.nl of ons schrijven op het volgende adres:

Meet5 GmbH

Ostparkstrasse 11

60314 Frankfurt am Main

Duitsland

De gegevens die in het kader van contactaanvragen worden verstrekt, ongeacht hun aard, worden door ons uitsluitend verwerkt voor de afhandeling van de aanvraag en worden daarna principieel verwijderd, tenzij er wettelijke of andere gerechtvaardigde redenen zijn om de gegevens langer te bewaren (bijv. vanwege de verdediging van juridische claims).

bottom of page